Česká a slovenská 1337 klávesnice CShack

Poslední aktualizace 14. 3. 2016

Novinky verze pro Linux od Víta Šestáka – díky!

Verze pro Linux

Celé je to vytvořené v Kubuntu/Mintu. Za spolupráci na rozložení děkuji Michalu Bergovi. S námitkami nebo návody na instalaci do jiné distrubuce neváhejte a pište! Díky.

Rozložení má 4 základní varianty

default qwerty + češina, slovenština, němčina, španělština
qwertz qwertz + češina, slovenština, němčina, španělština
esperanto qwerty + češina, slovenština, esperanto
esperanto qwertz qwertz + češina, slovenština, esperanto

Instalace do *ubuntu/Mint

  1. Obstarejte si root práva
  2. Uložte soubor CShack do /usr/share/X11/xkb/symbols
  3. Přidejte následující kód (najdete ho i ve právě staženém souboru v poznámce) do /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml
    <layout>
      <configItem>
        <name>CShack</name>
        <shortDescription>CSh</shortDescription>
        <description>CShack</description>
        <languageList>
          <iso639Id>cze</iso639Id>
          <iso639Id>slo</iso639Id>
          <iso639Id>epo</iso639Id>
          <iso639Id>ger</iso639Id>
          <iso639Id>spa</iso639Id>
        </languageList>
      </configItem>
      <variantList>
        <variant>
          <configItem>
            <name>epo</name>
            <description>CShack (Esperanto)</description>
          </configItem>
        </variant>
        <variant>
          <configItem>
            <name>qwertz</name>
            <description>CShack (qwertz)</description>
          </configItem>
        </variant>
        <variant>
          <configItem>
            <name>epo_qwertz</name>
            <description>CShack (Esperanto qwertz)</description>
          </configItem>
        </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extracs</name>
              <description>CShack (extra Czech symbols)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extracs_qwertz</name>
              <description>CShack (qwertz + extra Czech symbols)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extrask</name>
              <description>CShack (extra Slovak symbols)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extrask_qwertz</name>
              <description>CShack (qwertz + extra Slovak symbols)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>ralt</name>
              <description>CShack (right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>qwertz_ralt</name>
              <description>CShack (qwertz + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>epo_ralt</name>
              <description>CShack (Esperanto + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>epo_qwertz_ralt</name>
              <description>CShack (
qwertz + extra Esperanto symbols + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extracs_ralt</name>
              <description>CShack (extra Czech symbols + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extracs_qwertz_ralt</name>
              <description>CShack (qwertz + extra Czech symbols + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extrask_ralt</name>
              <description>
CShack (extra Slovak symbols + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
          <variant>
            <configItem>
              <name>extrask_qwertz_ralt</name>
              <description>CShack (qwertz + extra Slovak symbols + right alt)</description>
            </configItem>
          </variant>
      </variantList>
    </layout>

Verze pro WINDOWS

O co jde?

Jedná se o specifické rozložení klávesnice pro Windows (2000, XP, Vista, 7, 8 – 32 i 64 bit) se zrušenou klávesou CapsLock, Numlock a ScrollLock a s rozložením všech českých a slovenských (a také všech německých a španělských) znaků s diakritikou poblíž znaků bez diakritiky a dále spoustou DTP znaků. Klávesa CapsLock funguje jako nový přeřazovač – přidává ke skoro každé klávese ještě další dva znaky, se Shiftem a bez Shiftu. Klávesa NumLock je zcela vyřazena ze hry – klávesnice se chová jako by byl NumLock stále zapnutý. Původní přepínač NumLock teď funguje jako Mute – ztišení audia ve Windowsech. Klávesa ScrollLock je Playback/Pause z multimediální klávesnice.

Varování

Tato klávesnice není v žádném případě určena pro úplné lamy! Spíš naopak – jde o rozložení pro 1337 h4x0r5 :-) Použití je v každém případě na vlastní nebezpečí.

Downlad a instalace

Instalátor verze 1.0 je ke stažení zde [20 KB],  zdroják zde.

Pokud už máte starší verzi, o nic se nestarejte, instalátor sám přepíše původní ovladač, změny se projeví až po restartu systému.

Instalace se skládá z malé rutiny a dvou ovladačů (32 a 64 bitů) se jménem kbdCShack.dll a krátkou rutinou, která je nakopíruje do systému. U 32bitových woken je to jasné, ale ve 64bitových Vistách je třeba instalovat ovladače oba dva, 64bitový do %SystemRoot%\System32 a 32bitový do %SystemRoot%\SysWOW64. Ne, nemám to naopak :-). Potom se přidá do registru informace o existenci nové klávesnice (klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\ KeyboardLayouts\00030405 a 0002041b). Klávesnici je poté potřeba přidat z Ovládacích panelů > Klávesnice > .. nebo Control Panel > Keyboard > Input Locales nebo Control Panel > Regional and Language Options. Zde se nyní vyskytuje jako rozložení se jménem CShack (Ve Vistách jak pod češtinou, tak i pod slovenštinou). 

Starou verzi 0.9 (nepodporuje 64 bitů!) si můžete stáhnout zde [12 KB]. 

Mapa rozložení kláves

Rozložení (levá část)

Rozložení (pravá část)

Vlastnosti klávesnice CShack a použití v praxi

Klávesy s diakritikou

Klávesy s diakritikou jsou přímo na klávesách konkrétních písmen – např. é pod znakem e. Pokud je znaků s diakritikou více, pak leží někde „poblíž“. Například ě je na znaku w. K těmto znakům se dostanete pomocí klávesy CapsLock – ta teď  slouží jako další přeřazovač, pomocí kterého je možné používat další 2 znaky na každé klávese (s a bez Shiftu). Písmeno ě se tedy napíše stiskem CapsLock+w, velké Ě stiskem CapsLock+Shift+w.  Klávesa CapsLock byla definitivně a bez náhrady zrušena, její nastavení nijak neovlivňuje psaní. Velikost znaků je možné ovlivnit pouze stiskem jedné z kláves Shift.

Pokud jde o konkrétní pozice „kolidujících“ českých a slovenských znaků – inspiroval jsem se pozicemi českých a slovenských znaků z rozložení československé UCW klávesnice viz cs-ucw:

cs-ucw - československá UCW klávesnice, zvláště vhodná tehdy, píšete-li texty obsahující tu a tam české znaky a spoustu nejrůznějších znaků ostatních včetně číslic a nebaví vás věčné přepínání mezi češtinou na číslicích a číslicemi na číslicích. Klávesnice se chová jako normální americká, až na to, že CapsLock+písmena generují česká a slovenská písmena s diakritikou (se shiftem pak velká) (v případě, že totéž písmeno se vyskytuje s více akcenty, ostatní jsou na sousedních neobsazených klávesách).

Další národní znaky oproti UCW

Klávesa NumLock

Klávesa NumLock byla také definitivně a bez náhrady zrušena, rozložení znaků na její stav (svítí × nesvítí) nijak nereaguje – stále se píší číslice. Klávesa NumLock se chová jako systémové Mute. Jedná se o klávesu z multimediálních klávesnic. Funguje spolehlivě i při paření her – otestováno v mé hře ze všech nejmilejší – Enemy Territory :-).

Dostávám občas maily ohledně fungování této klávesnice na notebooku. Sám žádný nepoužívám, takže nevím s jistotou, jak se to tam chová, ale proběhla už debata na těchto stránkách a diskutující v tom neviděli žádný problém. V každém případě je asi nejlepší si CShack vyzkoušet.

Klávesa ScrollLock

Také klávesa ScrollLock nebyla ušetřena – nyní se chová jako multimediální klávesa Playback/Pause. Používám ji běžně na pauzování Foobaru 2000 (funguje to i veWinAmpu). Mám to nastaveno jako globální klávesu, takže to funguje napříč celým systémem. Některé programy na tuto klávesu reagují automaticky.

LED kontrolky NumLock, CapsLock a ScrollLock

Všechny tři LED kontrolky jsou v tuto chvíli „osvobozeny“ a je možné je nějak efektivně využít. Viděl jsem ScrollLock blikající podle zátěže na síťovce, já sám používám Mirandu s pluginem z rodiny Keyboard Notify+. Když mi přijde zpráva, blikají mi LEDky jako K.I.T.T. Fičák! :-)

DTP znaky

Znaky používané při tvorbě, úpravě textu a sazbě jsou rozmístěny po celé klávesnici a je jich spousta – například mínus, krát, nekonečno, promile, nezlomitelná mezera, různé pomlčky a uvozovky atd. Vždy jsem se snažil, aby umístění mělo nějakou logiku, aby nikdo nepotřeboval nahlížet do tabulky. Většina znaků se dá snadno naučit, u méně používaných stačí, když uživatel ví „kde zhruba to může být“ a na druhý-třetí pokus se většinou trefí. DTP znaky jsou většinou v okolí tematicky příbuzných nebo univerzálních znaků, kterými se nahrazují: pomlčky jsou pod „pomlčkou“, euro pod dolarem, pohřební křížek u narozeninové hvězdičky (a k osmičce patří nekonečno ∞), DTP matematické operace krát ×, dělení ÷, mínus − jsou na numerické klávesnici. Správné české uvozovky (stejně je mají i Slováci a Němci) se napíšou [CapsLock+;] „ a [CapsLock+'] “. Takhle napsané to nedává smysl, ale po rozkoukání se po klávesnici se to dá snadno zapamatovat a na používání je to velice užitečné. Stejný systém je v jednoduchých uvozovkách které jsou umístěny na závorkách. 

Seznam jednotlivých znaků s případným komentářem popisuji níže. Jako referenci uvádím vždy kódy znaků podle organizace Unicode.org. Jsou ve „standardním“ wokením formátu UTF-16 se zápisem U+XXXX, XXXX je číslo v hexa. Tabulky s přehledy různých znaků v Unicode naleznete zde.

Nepřítomnost některých základních znaků na klávesnici není v praxi naštěstí nutné řešit – řeší to přímo konkrétní aplikace (například M$ Word nebo Adobe Indesign). Typicky jde o uvozovky, které se automaticky mění podle kontextu, dále o pomlčku, spojovník a trojtečku. Toto je ovšem přídavná vlastnost aplikace, ne vlastnost systému, takže to nefunguje vždy a všude a někdy to může obtěžovat.

Známé problémy

Jak a proč tohle vzniklo?

Jednoho krásného dne jsem potřeboval napsat větší množství textu česky a při tom jsem si uvědomil pár věcí.

Hledal jsem nějaký editor rozložení klávesnic, ale nenašel jsem žádný „pořádný“, se kterým by šlo přidat další přeřazovač nebo něco udělat s CapsLockem. A protože jsem programátor-drsňák a woken se už skoro nebojím, rozhodl jsem se napsat si vlastní rozložení klávesnice a pojmenoval jsem ho CShack :-). Jedná se o ovladač pouze pro Windows 2000, XP a Vista. Windows 9x mají zcela jinou stavbu layoutu klávesnice a protože jsem již nedobrovolně v práci vykonal pro tento „operační systém“ dost a sám v něm už léta nedělám, nemám v úmyslu na W9x layout portovat. Ale když se do toho někomu bude chtít…

Copyleft

Tento software je freeware i pro komerční účely.
Není dovoleno jej prodávat.

Kontakt

Autor: x14 (místo * dejte @)
Nové nápady a dotazy vítám.

And John answered and said:
Master, we saw one casting out devils in thy name;
      and we forbad him, because he followeth not with us..
And Jesus said unto him:
       Forbid him not, for he that is not against us is for us.